Från den 1/6 2012 kommer det att var 3 tillsyningsmän

i Bosjöns fiskevårdsområde .

 

Som alla vet så måste giltigt fiskekort vara med under fisket .

Om man inte har löst kort och fiskar ändå, kommer en bötesnot på 1000 kronor

om man blir ertappad under fisket i våra sjöar , det är onödigt .

 

Så var vänlig lös kort, så blir det inga besvär .

 

En fin visstelse hos oss i Bosjöns fiskevårdsområde och ett bra fiske

i våra sjöar, önskar vi i Bfvo som besöker oss .

 

Med vänliga fiske hälsningar : styrelsen i Bfvo.